Располагаме со комплетна палета на производи за вашата канцеларија, набавете го сиот канцеларски материјал со еден повик, од добавувач кој ви гарантира врвeн квалитет.

2kanc

Снабдете се со:

Хартија.

Регистратори, папки со ур фолии, папки со механизам, папки со ластик, папки со копче, ур папка, л папка, разделник, клипборд, мемо стик.

Пенкала, моливи, текст маркер, перманентен маркер, маркер за бела табла.

Хефталица, хефтиглици, спојувалки, одхефтувач, перфоратор.

Калкулатори.

Канцелариски додатоци – ситен канцелариски материјал.

Компјутерска галантерија – тастатура и маус, cd и dvd, power bank.

Рекламен материјал – можност за печатење на сопствен дизајн, лого, текст.